U bent hier: >> Missie en visie

Missie en visie

Zuid India Mission I Verre Naasten wil door eigen activiteiten of door het stimuleren, financieren, faciliteren van activiteiten van anderen bijdragen aan:

  • de planting en de uitbreiding van Christus’ Kerk in Zuid-India
  • de opbouw van de kerk en de christelijke gemeenschap aldaar

We zijn daarbij gemotiveerd door de Bijbelse opdracht om Gods reddingsplan te verkondigen en te laten zien, staande in de gereformeerde traditie, rekening houdend met de uitdagingen van mondialisering en van de wereldwijde, gereformeerde oecumene, omdat zij ervan overtuigd is, dat Gods redding brengende liefde met name in de gemeenschap van christenen ervaren wordt, en vanuit die gemeenschap de wereld in moet worden gedragen.

 

Print Friendly, PDF & Email