U bent hier: >> South India Reformed Churches

South India Reformed Churches

In het zuidoosten van India ligt de staat Tamil Nadu, de thuisbasis van de South India Reformed Churches (SIRC). Dit kleine kerkverband bestaat inmiddels uit vijf kerken en heeft een kloppend hart voor evangelisatie. In maar liefst zes steden draaien kerkplantingsprojecten van de SIRC. Omdat de kerk maar klein is en de levenstandaard van de gemeenteleden laag, is de steun van Zuid-India Mission | Verre Naasten hard nodig. Daarom sponsoren we zes predikanten en het kerkelijk opbouwwerk, waaronder de jaarlijkse conferentie, van de SIRC.

De SIRC in Zuid-India is ontstaan vanuit het missionwerk van de Indiase predikant Abraham. In 1993 stichtte hij de eerste SIRC-gemeente en daarna volgden er nog vier gemeentes! In woord en daad delen de leden hun geloof. Zo is er evangelisatie via huiskringen en zijn de meeste SIRC-kerken actief in sociaal werk, kindertehuizen en naschoolse opvang.

Versterken
Veel aandacht is er binnen de SIRC ook voor capaciteitsversterking; het versterken van de lokale kerken. Hiervoor zijn er jaarlijks gemeenteconferenties en uitwisselingsbezoeken met andere kerken en christelijke organisaties. Ook is er contact tussen SIRC-predikanten en predikanten van andere, onafhankelijke gemeentes. Maandelijks doen zij samen (Bijbel)studie en houden ze bemoedigingsbijeenkomsten. Het doel is om als belijders van Jezus Christus eenheid te zoeken.

Print Friendly, PDF & Email